zaterdag 4 februari 2017

Inreis verbod VS tijdelijk stopgezet

In een zaak die door de staten Washinton en Minnesota is aangespannen tegen het inreisverbod van mensen afkomtig uit zeven Ilamitische landen heeft de rechter besloten dat het verbod discriminerend is en schadeberokend aan zowel de getroffen mensen, als Amerikaanse mensen en bedrijven.

Er was al veel protest tegen het inreis verbod en mensen met een geldige verblijfvergunning werden inmiddels alweer toegelaten. Op last van de rechter moet nu iedereen met een geldig visum de VS binnen kunnen komen. Eigenlijk klinkt dat heel logisch. Als ik een pasje krijg om een gebouw binnen te mogen, dat verwacht ik niet dat ik bij de deur tegengehouden wordt. OK, Rintje Ritsma heeft bij Thialf ervaren dat dat wel eens voor kan komen, maar die had zijn toegangskaart niet meegenomen. Reizigers zonder paspoort of geldig visum kunnen de Verenigde staten ook nog niet binnen.

Het Witte Huis is nu boos op de rechter omdat die een wet die per Presidentieel discreet is ingevoerd min of meer ongeldig heeft gemaakt. Trump en consorten zijn het daar niet mee eens. Dat is hun goedrecht. Gelukkig bewijst de Verenigde Staten nog altijd een land te zijn waar de rechter de regels toetst tegen bestaande wetten, waaronder de grondwet. Ook volgens de Amerikaanse grondwet is iedereen gelijk. Men mag dus niet op grond van ras, geloof of afkomst discrimineren.

Is Trump nu helemaal buitenspel gezet in dit geval? Het antwoord is op het eerste gezicht "Ja", maar wie iets verder denkt, ziet dat de uitspraak van de rechter wel een opening biedt. Iedereen met een geldige verblijfsvergunning of visum mag de VS binnen. Een verblijsvergunning is niet gemakkelijk af te nemen. Dat kan alleen een rechter. Mensen uit de zeven landen kan men voortaan wel een visum weigeren! Het inreisverbod verdwijnt dan, maar door het weigeren van visa wordt hetzelfde doel wel berijkt. Het is met enige vertraging, maar het effect is grotendeels gelijk.
De Verenigde staten hebben ook het recht om reeds uitgegeven visa in te trekken. Welke regels daarachter steken is heel onduidelijk, maar een vermoeden van een veiligheidsrisico of het vermoeden dat men zich illegaal gaat vestigen is al voldoende.

De rechters hebben in de Verenigde Staten gelukkig nog altijd het laatste woord, en ze durven daarbij ook tegen nieuwe wetten die door de President zijn ingevoerd in te gaan. Daar kunnen we alleen maar bewondering voor hebben en ik hoop dat President Trump die bewondering deelt. Als hij Amerika als rechtvaardige staat overeind wil houden, zou hij wel moeten. Doet hij dat niet, of probeert hij de rechterlijke macht te beinvloeden door rechters te ontslaan en "vriendjes" te benoemen, dan glijden de Verenigde Staten af tot een verkapte dichtatuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten